skip to Main Content

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler 02.03.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmeliğe şu linkten erişebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190302-1.htm

Back To Top