skip to Main Content

INTERGEO Türkiye kentler için sürdürülebilir atık yönetim planları hazırlamaktadır. 15 – 20 senelik ortalama bir depolama süresi için kentler ve toplumlar için tüm ayrıntılı analizleri içeren Atık Yönetimi Master Planları hazırlanmakta, üretime entegre olmuş atık önleme üzerinde durulmaktadır.

 • Vahşi Depolama sahalarının rehabilitasyonu
 • Düzenli atık depolama sahalarının tasarımı, yer seçimi
 • Atık Master Planlarının hazırlanması
 • Atıksu Arıtma Tesislerinde çamur azaltımı, çamur iyileştirme ve işletme maliyetlerinde optimizasyon

Belediyeler için Master Planları

Ülkeler, şehirler ve ilçelerdeki antik çöp kamyonları ve atık sistemleri, atıl mekanik ve biyolojik atık arıtma tesisleri ve tam depolama alanları sıklıkla atık yönetimi konusunda zorluk gösterir.

INTERGEO, toplum atık yönetimi için Master Planlar hazırlar. Bu, evsel atıkların analizi ve atık toplama lojistiğinin analizi ile başlar, atık arıtma tesisleri ve yeni depolama alanları için öneriler ile tamamlanır.

 • Master planlar atık toplamadan depolama alanlarına kadar olan tüm aşamaları kapsar:
 • Atık toplama sistemleri
 • Filo lojistiği
 • Transfer istasyonları
 • Biyolojik atık arıtma tesisleri
 • Mekanik atık arıtma tesisleri
 • Tehlikeli atıkları toplama ve temizleme
 • Depolama tesisi inşaatı ve işletilmesi
 • Teknik ve finansal planlama ve hesaplama

Özel Sektör Atık Yönetim Planları

İşletmeler için atık yönetimi planları, satın alma, üretim ve katı atık yönetiminin organizasyonu konularında entegre atık bertarafı ve atıkların azaltılmasına daha fazla yoğunlaşmaktadır.

İşyerindeki malzeme ve atık akımlarını analiz eder ve sonrasında atıkların nitel ve nicel olarak önlenmesi ve azaltılması için öneriler hazırlarız. Aynı zamanda bertaraf maliyetlerini hesaplar ve maliyet tasarruf önlemlerini sıralarız.

Ayrıca resmi lisans prosedürleri ve çevresel etki değerlendirmeleri için atık yönetimi planları da hazırlamaktayız.

Atık Analizleri

Her çalışmanın başında atık kompozisyonunun ve atık miktarının analizi yapılmaktadır. Evsel veya atık numuneleri rastgele mobil sıralama ünitelerinden seçilir. Ardından, atık bileşiminin istatistiksel değerlendirmesini yapmak için ayıklanır ve tartılır.

Yapılan analizler temel alınarak toplama ve temizleme planları hazırlanmaktadır. Atık analizi, atık arıtma tesislerinin tasarımı, teknik detayların planlanması ve finansal hesaplamalar için bir başlangıç ​​noktası olarak da hizmet etmektedir.

Atık Arıtma Tesisleri

Belediyelerin Katı Atık Arıtma Tesislerinin teknik ve finansal planlanması ve temini

 • Belediye katı atık arıtma tesislerinin detaylı teknik tasarımı ve planlanması
 • İhale hazırlığı ve teklif değerlendirmesi
 • Atık arıtma tesislerinin satın alınması, inşaat denetimi ve devreye alınması
 • Atık arıtma tesisleri ve depolama sahaları için inşa, işletme ve aktarma (BOT) modellemesi
 • Servis, mekanik atık arıtma teknolojisini, OREX-teknolojisini, biyogaz tesislerini, tank dönüşlü X-ACTi, kompostlama tamburlarını ve kompostlama tesislerini içerir. 

Atık Arıtma Teknolojileri

Intergeo, mekanik arıtma üniteleri, biyogaz ve kompostlaştırma tesisleri bulunan anahtar teslimi belediye katı atık arıtma tesislerini sunmaktadır.

Başta ortak şirketimiz db-Technologies tarafından üretilen yüksek kalitede ispatlanmış atık arıtma makineleri temin etmekteyiz;

 • Konveyörler
 • Torbalı açıcılarla atık depolama
 • Elleçleme kabinleri
 • Lamel ekranlar
 • Dalga perdeler
 • Yıldız ekranları
 • OREX, organik atık ekstrüder presleri
 • X-ACT Döner kompostlama tamburları

OREX, Organik Ekstruder Pres

Yenilikçi atık arıtma tesislerimizin kalbi OREX-ORGANİK EKSTRÜDER PRES’tir.

INTERGEO, bu benzersiz teknolojiyi, karışık kentsel katı atıkları tek bir arıtma basamağında 90% verimlilikle ISLAK ORGANİK BİYOATIK ve KURU İNORGANİK ATIK olarak ayırmak için kullanmaktadır.

ISLAK ORGANİK İÇERİK, biyogaz veya doğrudan yüksek kaliteli kompost tesisleri ile biyogaza dönüştürülür.

KURU İNORGANİK İÇERİK, Atıktan Türetilmiş Yakıtlar (RDF) ‘ye dönüştürülür ve alternatif yakıt olarak kullanılır.

Depolama alanına gelen atıklar en aza indirilir.

Kaiserslautern Almanya, 50000 ton kapasiteli sistem / Kentsel Katı Atık (2006) VM
Alessandria İtalya VMpress, 100000 ton kapasiteli sistem / Kentsel Katı Atık (2007) VM
Castelceriolo İtalya, 25000 ton kapasiteli sistem / Biyoatık (2008) VM
Fossano İtalya, 25000 ton kapasiteli sistem / Biyoatık (2011) VMT
RTS Letonya, 30000 ton kapasiteli sistem / Kentsel Katı Atık (2013) DB
Cesar İtalya, 35000 ton kapasiteli sistem / Biyoatık (2011) VMT
Cesar İtalya, 35000 ton kapasiteli sistem / Biyoatık (2012) VMT
Viareggi Floransa İtalya, 20000 ton kapasiteli sistem / Biyoatık (2013) VMT

Biyogaz Tesisleri

Intergeo, özellikle organik ev atıkları için ispatlanmış sistemlere sahip anahtar teslimi biyogaz tesisleri sunmaktadır.

OREX Organik Atık Ekstrüder Presiyle ayrılan mutfak, lokanta ve pazarlardan elde edilen organik ev atıkları, biyogaz üretmek için doğrudan biyogaz tesislerine (ıslak fermentasyon) beslenebilir.

Hizmetlerimiz;

 • Biyogaz tesisatlarının tasarımı ve planlanması,
 • Önceden imal edilmiş tanklar, karıştırıcılar, pompalar, gaz tutucu, gaz temizleme sistemleri ve jeneratörler dahil tüm mekanik ekipmanların anahtar teslim temini,
 • Tesisi devreye alma ve gözetimi,
 • YİD projeleri

Biyogaz, gaz jeneratörleri ile elektrik ve ısıya dönüştürülebilir.

Organik girdinin geri kalanı, X-ACT döner kompostlama tamburları teknolojimizle doğrudan yüksek kaliteli komposta dönüştürülebilir. 

X-Act Tank-İçi-Döner Kompostlama Teknolojisi

Tank-içi-döner kompostlamada, en gelişmiş hızlandırılmış kompostlama yöntemi kullanılır.

 • OREX – Organik Atık Ekstrüder Presinden elde edilen ıslak organik fraksiyon
 • Biyolojik olarak parçalanabilir belediye atıkları
 • İnek gübresi, at gübresi
 • Manav atığı
 • Kantinler ve Alışveriş Merkezleri

Temel Avantajlar

 • Her mevsim işletme – tamamen kapalı
 • Kompakt yerleşim, alanın 1 / 10’una ihtiyaç duyar
 • 75% stabilize kompost elde etmek için 6 gün proses süresi
 • Koku veya sızıntı suyu üretme sorunu olmaması
 • Sıcaklık, nem ve tambur dönüş hızı ile eksiksiz proses kontrolü
 • Çok düşük işletme maliyeti

 Kompostlama Tesisleri

Yenilikçi X-Act Tank-İçi-Döner Kompostlama Teknolojimizin yanı sıra, aynı zamanda ortak windrow kompostlaması sunmaktayız.

Windrow kompostlama tesisleri, kolay ama verimli bir çalışma ile yüksek kaliteli kompost üretmek üzere tasarlanmıştır.

 • Windrow kompostlama tesislerinin tasarımı ve planlanması
 • Kanıtlanmış windrow kompostlama teknolojisi
 • Sızıntı suyu drenaj sistemi ve sulama sistemi
 • Windrow çevirme sistemi
 • Opsiyonel kapalı sistemler
 • Opsiyonel kontrollü havalandırma sistemi
 • Koku kontrolü için biyofiltre sistemleri
 • Son kompost ürün elemesi için yıldız ekranlar 

Çöp Depolama Sahası Planlaması

Çöp sahası dizaynı

 • Planlı çöp sahalarının jeoteknik değerlendirmesi
 • Çöp sahaları için ÇED
 • Sıhhi çöp sahaları tasarımı (teknolojinin son durumuna göre)
 • Çöp sahalarının denetimi
 • Çöp sahalarının tasarımı, yapımı ve işletilmesi için danışmanlık
Back To Top