skip to Main Content

Uzman mühendislerimiz ile çevre sektöründe uygun, teknolojik, sürdürülebilir çözümler üretiyoruz.

Toprak ve yeraltı sularının araştırılması bilinmeyen çeşitli faktörlerle kirliliğe maruz kalmış olma ihtimalini araştırır ve mevcut riski büyük ölçüde azaltır. Bu amaçla toprak, yeraltı suları ve toprak gazları, açılan araştırma kuyularından toplanarak analiz edilir.

Araştırma sonuçları yerel yasal limitlerle mukayese edilerek sahanın inceleme ve değerlendirilme işlemi tamamlanır. Bu değerlendirme kapsamında sahanın bağlı olduğu yerel yönetim ve uluslararası standartlara da riayet edilir.

Çevresel toprak ve yeraltı suyu kirliliği incelenmesi, zemin etüdü, jeolojik – hidrojeolojik inceleme, akaryakıt istasyonları, dolum tesisleri, rafineriler ile petrol ürünleri ve diğer kimyasalların kullanıldığı sanayi tesislerinde çevresel kirlilik risk araştırma aşamasından detaylı temizleme / arıtma (remediation) planlamasına kadar tüm hizmetleri firma bünyemizde piyasanın en yetkin firması olarak sunmaktayız.

Faaliyet sahasındaki kirliliğin tespit edilmesi ve ölçülmesi, olası kirliliğin ve kirlilik kaynağının kontrol altına alınması ve temizlenmesi için iyileştirme ve temizleme (remediation) yöntemlerinin tasarlanması ve uygulanması aşamalarında müşterilerimize üst düzey bilimsel ve teknolojik yöntemlerle en uygun ve kaliteli çözümleri sunmaktayız.

Çevresel Saha Çalışmaları

 • Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliği Yönetmeliği’ne göre Çevresel Saha Etütleri
  • Sondaj çalışmaları ve gözlem kuyusu kurulumu
  • Mevcut jeolojik durumun kayıt altına alınması
  • Hidro jeolojik incelemeler, pompa testi ve saha ölçümleri
  • Toprak, yeraltı suyu ve toprak gazı numunelerinin alınması ve analizi
  • Yerinde analizler, testler, pilot projeler
  • Sonuçların değerlendirilmesi ve risk analizi
  • Uzman raporunun hazırlanması
 • Faz 1, Faz 2 Çalışmaları
 • ASTM E 1527-05 ve ASTM E 1903-93 standartlarına göre çevresel saha uygun saha raporlarının hazırlanması
 • Birinci Aşama Değerlendirme
 • Saha ve kirlilik karakterizasyonu ve risk analizi değerlendirme
 • Saha durum ve risk değerlendirme
 • İkinci Aşama Değerlendirme
Back To Top