skip to Main Content

Danışmanlık, karşılıklı güven ve uzun yıllara dayanan bir deneyim işidir. INTERGEO danışmanlık görevi kamu kurumlarında olduğu kadar öncelikle sanayi ve hizmet sektörü etrafında konumlanmıştır. INTERGEO çevre kanunu, iş güvenliği ve tesis hukuku alanlarında müşterilerine hizmet vererek yasal uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

Şirket ve tesislerin satın alma süreçlerinde tarihsel kirlilik araştırmaları yanında Çevre, Sağlık ve Güvenlik durum tespiti değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Buradaki amaç, bilinen veya daha sonra ortaya çıkabilecek kirlilik veya kazalar hakkında alıcı ve satıcının riskini en aza indirgemektir.

Özel mülk veya sanayi tesisi satın alırken veya satarken, mevcut veya olası çevresel tehlikeler ve çevresel hasarların alım – satım maliyeti üzerinde büyük etkisi ve yasal işlem riski bulunmaktadır. Dünyada “Çevre Sağlığı ve Güvenliği Durum Tespiti” ve “I. & II. Aşama Saha Değerlendirmeleri” olarak bilinen çevre denetimleri, riskleri değerlendirmenize yardımcı olur. Mevcut ve inşaat planlama aşamasında olan tesisler için çevresel kanıtların korunması ve iç mekân kirlilik çalışmaları hizmetimiz kapsamındadır.

Yıkım veya düzeltici aksiyonlardan önce INTERGEO, iş sağlığı güvenliği, sağlığın korunması ve çevresel etki değerlendirmesi yanı sıra yeniden yerelleştirme planlamasını tamamlamaktadır.

Firmamız bir iş sağlığı ve güvenliği merkezi olarak koruma, şantiye koordinasyonu, sağlık ve önleyici güvenliği de kapsayacak tüm metotları kullanarak çalışmaktadır. Gerekli belge ve raporlar hazırlanmakta, başvurular adınıza tarafımızca yapılmaktadır.

INTERGEO’nun güçlü yönlerinden biri de endüstriyel tesis işletme sahalarında çevre koruma ve mesleki güvenlik alanlarında işletmelere yardımcı olmak ve işyerinde yasal uyumu sağlamaktır. Ayrıca, belediyelerin ve endüstrilerin, biyogaz ve geri dönüşüm tesislerinde arıtımın planlanmasında ve uygulanmasında uzun yıllara dayanan deneyime sahibiz.

Çevre Danışmanlığı

 • Sorumlu kurumlarla çalışma planı geliştirme, sözleşme ve ihale şartnamesi hazırlama
 • Çevre Kanununca alınması gereken izinler ve lisanslar hakkındaki yönetmelik gereğince Çevre Danışmanlık Hizmetleri
 • 12 Kasım 2010 tarihli ve 27757 Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
 • Çevre İzinlerinin alınması (Emisyon, Gürültü, Tehlikeli Madde, Atıksu Deşarj İzni, Derin Deşarj İzni)
 • Çevre Lisanslarının alınması (Geri Kazanım Lisansı, Bertaraf Lisansı, Ara Toplama Lisansı, İşletme, Arındırma Lisansı)

Çevre Koruma
Emisyonlar
Atık su
Koku ölçümleri
İşçi Güvenliği
Yangından korunma
Patlamaya karşı koruma

Çevresel Durum Tespit (Environmental Due Diligence)

Fabrika, endüstriyel saha, taşınmaz mülk veya bir arsa alım & satımları sırasında çevresel statüsünü araştırıp gizli risk faktörleri ve/veya tehditler içerip içermediğini değerlendirmek son derece önemlidir. Bu sebeple firmamız mevcut durumu ortaya çıkarmak için çevresel koruma ve iş güvenliği alanlarında inceleme hizmeti sunmaktadır. Bu inceleme:

 • Tarihsel araştırma
 • Atık yönetimi
 • Tehlikeli materyallerin depolanması
 • Atık su
 • Açığa çıkan hava
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Yasal düzenlemeleri kapsamaktadır.

Yerel çevre faktörlerini de değerlendirmeye alarak yapılan risk analizi çevresel standart ve yasal düzenlemelere uymak üzere geliştirilmesi gereken noktaları ve gerekli yatırımları ortaya çıkarır. Tüm bu işlemler ışığında elde edilen önemli bilgiler satıcının mülk veya taşınmazı satıldığı ana kadar nasıl himaye ettiğine delil olarak gösterilebilecek bir rapor haline gelir. Alıcı için ise üzerine aldığı gizli sorumluluk riskini azaltan ve yatırım planlamasını kolaylaştıran niteliktedir. İhtiyaçlara göre bu rapor iş sağlığı ve güvenliği değerlendirmesini de içerebilmektedir.

Back To Top