skip to Main Content

“Jeoteknik ve İnşaat Mühendisliği” adı altında, jeolojik ön araştırma ile başlayan, jeolojik ve jeoteknik danışmanlık, planlama, ihale ve inşaat denetimi ile devam eden ve nihai belgelerle son bulan tüm hizmetleri sunmaktayız. Bu; trafik güzergahlarının ve hatlarının inşaatı, yeraltı, su ve inşaat mühendisliği ve özellikle tünel inşaatı anlamına gelmektedir.

Temel durumun incelenmesi için, tüm standart jeolojik ve jeoteknik yöntemleri, teknikleri ve ekipmanları kullanmaktayız. Jeoteknik haritalama ile yeraltı araştırmalarının (örneğin sondajlar ve jeofizik çalışmaları) planlanması ve desteklenmesine, jeolojik ve hidrojeolojik değerlendirmelerin yanı sıra kaya veya yeraltı modellemesine kadar tüm hizmetleri sağlamaktayız.

Zorlayıcı yeraltı koşullarına sahip alanlarda veya yerleşim yerlerinde asgari alana sahip olma eğiliminin artması, yalnızca zemin ve kaya ölçümü değerlendirmesi ve planlaması değil aynı zamanda kanıtların korunması için kapsamlı önlemlerin planlanması ve uygulanmasını gerektirmektedir.

İnşaat faaliyeti hassas doğal alanlara ulaştığından, çevresel etki çalışmaları ile çevre üzerindeki etkilerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi konusunda her geçen gün daha fazla çalışmaktayız. Benzer şekilde, yollarda ve raylı taşıtlarda artan trafik hacmi, daha karmaşık ses kontrol önlemleri planlamayı gerektirmektedir.

Neredeyse geçilemeyen bölgelerin artan gelişimi ve yerleşimi, yamaç koruma önlemleri ve sel, çığ ya da düşen kayalara karşı destekleme gibi koruyucu yapılar giderek önem kazanmaktadır. Bu uzmanlaşmış alanlar aynı zamanda “Jeoteknik ve İnşaat Mühendisliğimiz” alanındaki hizmet yelpazemizin bir parçasıdır.

Tüm bu alanlarda INTERGEO, güçlü ağı ile dünya çapında faaliyet gösteren yetkili ve adanmış ortağınızdır, böylece müşterilerimiz uluslararası deneyim portföyümüzden faydalanabilmektedir.

  • Zemin Etüdü
  • Jeoteknik proje ve raporların hazırlanması
  • Müşavirlik
Back To Top