skip to Main Content

Intergeo Türkiye Bakım ekibi, Türkiye’nin her yerinde 12 ay hizmet vermekte olan 7 takımı ile aşağıdaki konularda paket hizmet vermektedir.

 • Akaryakıt istasyonlarının periyodik koruyucu, elektrik ve mekanik bakım ve kontrolleri
 • Tank ve hat temizliği, gas-free
 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Geçici Depolama Üniteleri temini

Koruyucu Bakımlar

Elektrik Bakımı

Alanında tecrübeli kadromuzla, istasyon ve tesislerde periyodik koruyucu bakımlar yapmaktayız. Temel amaç; istasyon / tesis ve cihazların ömrünü uzatmaktır. Bakım / onarım / parça değişimi gibi işlerin önceden belirlenmiş zamanlarda yapılarak arıza sıklığının azaltılmasını sağlamaktayız. Bu nedenle koruyucu bakım hem işletme ve hem de tesis ekonomisi bakımından çok önemlidir.

Temel çalışmalarımız

 •   Ana pano içi kablo bağlantılarının kontrolü
 •   Ana pano bara bağlantı kontrolü
 •   Ana pano fazlar arası denge kontrolü
 •   Ana giriş akım ve gerilim değerlerinin ölçümü
 •   Ana panodaki aşırı akım ve gerilim koruma ekipmanlarının kontrolü
 •   Ana pano içi kablo bağlantılarının kontrolü
 •   Ana pano bara bağlantı kontrolü
 •   Ana pano fazlar arası denge kontrolü
 •   Kompanzasyon kontrolü
 •   Tali panoların kontrolü, temizliği ve ölçümleri
 •   Pompa altı ve tank menhol içi ex-proof girişlerinin kontrolü
 •   Topraklama ölçümleri ve raporlanması
 •   Dispenser / pompa ve dolum hortumu elektrik iletkenliği kontrolü
 •   İstasyon bodrumunda ve su kuyularında LEL değerlerinin okunması.
INTERGEO

Tank Temizliği

İstasyonlarda bulunan yeraltı, yerüstü tanklarında zamanla biriken su, tortu ve çamurun satışı durdurmadan filtreli sistemle temizlenmesi gerekir. Tanklarda bulunan kirli yakıt hem tank üzerinde bulunan sistemlere zarar vermekte, hem de kullanım ömürlerini azaltmaktadır.

Filtreli Tank Temizleme sistemi, tank dibinde biriken yakıt, su ve tortu karışımını ayrıştırarak yakıt kaybını en aza indirir. Temizlenmiş tanktan yapılan satışlarda, müşteri şikayetleri ve istenmeyen araç arızaları bertaraf edilir. Atık miktarı azaltılarak ticari kayıplar ve SEÇ riskleri azaltılmış olur.

Alanında tecrübeli kadromuz ile istasyon ve tesislerde bulunan tanklarda yukarıda belirtilen kirliliklerin temizleme işlemleri yapılmaktadır.

Yasal zorunluluk çerçevesinde yapılmakta olan tank temizliği, akaryakıt istasyonlarında tankların yapısı, mevsimsel sıcaklık değişimleri, tesisat yapım aşamasında meydana gelen kirlilik, tabanda biriken su ve partiküller, nefeslikler ve tankerden tanka yapılan dolum esnasında akaryakıt dışında yabancı maddelerin tanka girişine bağlı olarak tankta oluşabilecek kirliliklerin temizlenmesi çalışma kapsamımız dahilindedir.

Back To Top