skip to Main Content

Proje : Acil Müdahale Çalışması
Müşteri : Akaryakıt istasyonu
Proje Tarihi : 2005

Proje Detayı :

Akaryakıt istasyonunun çevresindeki iş yerlerinden yoğun akaryakıt buharı şikâyeti gelmiştir. Bu şikâyet üzerine iş yerlerinde çalışmalara son verilmiş ve bölge güvenlik altına alınmıştır.

İş yerlerinden başlayarak istasyona doğru yapılan sondajlarda herhangi bir akaryakıt kirliliğine rastlanmamıştır. Ancak iş yerlerinin altyapı döşemelerinin altından yoğun bir akaryakıt kokusu gelmektedir. Bu sebeple kurulan Blower sistemleri ile ortam havalandırılmış ve değerler güvenli seviyelere indirilmiştir. İş yerleri güvenlik altına alındıktan sonra istasyona komşu olan bir otomotiv firmasına ait bodrum katlarda çalışmalar yapılmıştır. Yerin iki kat altında bulunan bodrum katları iş yerlerinden 2,5 m yüksektedir. Buralarda kurulan SVE kuyuları ile topraktan yakıt buharı çekimi yapılmıştır.

İstasyon çevresinde yapılan bu çalışmalar ile akaryakıt buharı kontrol altına alınmıştır. İstasyonda yapılan kaçak testlerinde hatlarda, tanklarda ve dolum bölgesinde herhangi bir kaçağa rastlanmamıştır. Ancak istasyon yetkililerinin verdiği bilgilere göre 2 sene önce dolum ağzında bulunan körüklerden birinin yırtık olduğu ve kaçağın buradan meydana gelmiş olabileceği fikri ağırlık kazanmıştır. Daha sonra dolumlukların yanında bulunan perde betonda açılan karotlar sonucu yüksek oranda akaryakıt buharına rastlanmıştır. Bu noktaya konan Blower sistemi ile bu nokta kontrol altına alınmıştır. Bu bölgede de sıvı halde akaryakıta rastlanılmamıştır.

Bodrum katlar ile istasyon arasında bulunan perde betonlar üzerinde yapılan karot çalışması ile toprağın durumu gözlemlenmiştir. Dolumlukların bulunduğu noktanın tam tersi bir bölgede açılan karot sonucu perde beton arkasında birikmiş olan su ile karışık bulunan yakıt gözlemlenmiştir.

Back To Top