skip to Main Content

Proje : Çevresel Saha Çalışması
Yeri : İstanbul
Müşteri : Akaryakıt istasyonu
Proje Tarihi : 05.2014 – 06.2017

Proje Detayı :
Ürün ve ürün buharının yaratacağı risklere karşı acil müdahale sistemi kurulmuştur. 12 noktada sondaj çalışması yapılmıştır. Kuyularda yapılan sondaj çalışmasının gözlemleri sonucu yeraltı suyunun kontamine olduğu alan belirlenmiştir.

İstasyon sahasında ilk aşamada sadece serbest faz ve yeraltı suyu arıtma sistemleri devreye alınmıştır. İstasyon içerisine 3 adet büyük çaplı kuyu açılarak kirliliğin sahada sınırlandırılması sağlanmış ve saha dışına taşınım engellenmiştir. Saha Durum Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Bu raporda yeraltı suyundaki kirletici konsantrasyonların güvenli değerlere çekilmesi amacıyla temizleme sistemi tam kapasite ile devreye alınmıştır.

Ani müdahale sistemi ile toplamda, yaklaşık 60.000 m3 su arıtılmış, 150 L sıvı ürün toplanmış, 300 L ürün arıtılan sudan ayrıştırılmıştır. Arıtma sisteminde toplamda, yaklaşık 95.000m3 su arıtılmış, 1.270 L sıvı ürün toplanmış, 750 L ürün arıtılan sudan ayrıştırılmıştır.

Back To Top