skip to Main Content

MRV (Monitoring, Reporting and Verification), İzleme, Raporlama ve Doğrulama işleri sera gazlarının şeffaf ve sayılabilir bir şekilde kayıt altına alınabilmesi için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasınca ilk olarak 2007 senesinde Bali Eylem Planı’nda anılmıştır. Sera gazlarının küresel ısınmaya etkilerini en aza indirebilmek üzere planlanacak model ve politikaların sağlam temeller üzerine oturtulabilmesi amacıyla sera gazlarının karşılaştırılabilir bir şekilde ölçülmesi ve/veya hesaplanması hedeflenmiştir. Bu hedef için geliştirilen yöntemler BM kılavuzlarınca ortaklaştırılmıştır. Böylece iklim değişikliğinin sonucu olan finansal değişiklikler sayısallaştırılarak daha anlaşılır hale gelecektir.

Ülkemizde de sera gazı emisyonlarının takibi için güvenilir ve sağlam bir veritabanını içeren, gelecekteki azaltım politikalarına temel teşkil edebilecek sağlam bir temel kurulmuştur. Sanayi tesislerine, faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarını “Sera Gazlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” uyarınca izleme ve raporlama zorunluluğu getirilmiştir.

İzleme, Raporlama ve Doğrulama işlerinden sera gazlarının İzleme ve Raporlanması kısımları tesis tarafından yaptırılmalıdır. Bu doğrultuda tesislerden İzleme Planı ve Emisyon Raporu hazırlamaları beklenmektedir. Intergeo bu kapsamda tesis faaliyetine yönelik olarak izleme planı hazırlamakta, faaliyet kategorisine uygun olarak emisyon izleme ve/veya hesaplama, raporlama hizmetlerini sağlamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın isteği doğrultusunda oluşturulması beklenen izleme planı ve emisyon envanteri BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası tarafından sertifikalandırılmış, deneyimli sera gazı envanteri uzmanlarımızca hazırlanmaktadır.

Intergeo Sera Gazı İzleme ve Raporlama Hizmetleri
Back To Top