skip to Main Content

MRV (Monitoring, Reporting and Verification), İzleme, Raporlama ve Doğrulama işleri sera gazlarının şeffaf ve sayılabilir bir şekilde kayıt altına alınabilmesi için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasınca ilk olarak 2007 senesinde Bali Eylem Planı’nda anılmıştır. Sera gazlarının küresel ısınmaya etkilerini en aza indirebilmek üzere planlanacak model ve politikaların sağlam temeller üzerine oturtulabilmesi amacıyla sera gazlarının karşılaştırılabilir bir şekilde ölçülmesi ve/veya hesaplanması hedeflenmiştir. Bu hedef için geliştirilen yöntemler BM kılavuzlarınca ortaklaştırılmıştır. Böylece iklim değişikliğinin sonucu olan finansal değişiklikler sayısallaştırılarak daha anlaşılır hale gelecektir.

Ülkemizde de sera gazı emisyonlarının takibi için güvenilir ve sağlam bir veritabanını içeren, gelecekteki azaltım politikalarına temel teşkil edebilecek sağlam bir temel kurulmuştur. Sanayi tesislerine, faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarını “Sera Gazlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” uyarınca izleme ve raporlama zorunluluğu getirilmiştir.

17 Mayıs 2014 tarihinde ve 29003 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak yürütülmektedir. Tesislerin her yıl 30 Nisan tarihine kadar raporları doğrulayıcı kuruluş yeterlilik belgesine sahip bir firmadan doğrulatarak bakanlığa sunması gerekmektedir.

Şirketimiz, bünyesinde bulunan deneyimli ekibi sayesinde yıllık emisyon raporlarının oluşturulması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Intergeo bu kapsamda tesis faaliyetine yönelik olarak izleme planı hazırlamakta, faaliyet kategorisine uygun olarak emisyon izleme ve/veya hesaplama, raporlama hizmetlerini sağlamaktadır.

Hizmetlerimiz;

  • İzleme Planının Hazırlanması
  • İzleme Takibinin Yapılması
  • Emisyon Raporlarının Oluşturulması
Back To Top