skip to Main Content

Çevresel Durum Tespiti

Çevresel Durum Tespiti

Çevresel Durum Tespiti ; Resmi Gazetede yayınlanan 08 Haziran 2010 tarihli, 27605 sayılı Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik gereğince;

Şüpheli saha olarak sayılan fabrikalar, endüstriyel tesisler, akaryakıt istasyonları çevresel durmunu araştırıp gizli risk faktörleri ve/veya tehditler içerip içermediğini değerlendirmek son derece önem arz eden bir konudur. Bu sebeple kirleticilerin bulunduğu, yayılmaya başladığı ve/veya toprak veya yeraltı suyunda en yüksek hedef kirletici konsantrasyonlarının belirlenmresi amacıyla faaliyet sahalarında Çevresel Durum Tespiti yapılmalıdır.

Intergeo müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre yasal düzenlemeler karşısında gizli risk oluşturan sahaları analiz ederek gerekli yatırım maliyetini ortaya çıkarır. Böylece çevresel risk düzeyinin kontrol edilmesi veya azaltılması, meydana gelecek olan olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla bu Yönetmelik kapsamında temizlenmesi gereken kirlenmiş saha olarak tanımlanan sahalarda Çevresel Durum Tespiti yapılarak temizleme çalışması Intergeo tarafından sağlanmış olur.

Back To Top