skip to Main Content

Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi (MoTAT)

Atık yükleme-seyir-atık boşaltma işlemlerinde mobil cihazların kullanımının da dahil olduğu MoTAT uygulamaları Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Atıkların karayolu ile taşınması sırasında uygulanacak kurallara açıklık getirmeye yönelik olarak düzenlenmiş olan Atık Taşıma Tebliği Taslağı’nda belirtilen takip sistem MoTAT sistemidir. Bu sistem ile tehlikeli atıkların taşınmasında uygulanan mevcut sistemin büyük ölçüde değişeceğini görebiliyoruz.

MoTAT sisteme göre atık üreticileri, tehlikeli atıklarını geri kazanım / bertaraf tesislerine göndermeleri sırasında internet üzerinden kendi kullanıcı adları ve şifreleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgi Sistemine giriş yapacak ve atıklarını gönderecekleri lisanslı tesisleri ve lisanslı taşıyıcıları belirterek Bakanlık tarafından takip edilmelerine olanak sağlayacaklardır. Atık taşıma araçlarına takılacak olan GPS sistemleri ile Bakanlık araçları takip edebilecek ve anlık kontrol sağlayabilecektir.

Atık gönderecek üreticiler öncelikle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nden UATF formu temin etmektedir. UATF formu üretici, taşıyıcı ve GKB tesisi olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Üretici kendi kısmını (tesis bilgilerini ve atığın özelliklerini) doldurup imzalar. Yükleme sırasında araç şoförü kendi kısmını doldurur ve imzalar. GKB tesisine ulaşıldığında ise GKB tesisi atığı kontrol eder, kendi kısmını doldurur ve imzalar. Formun nüshaları tüm tesislere ve bakanlığa iletilir.

MoTAT Sistemi kullanım kılavuzunu aşağıda görebilirsiniz

Motat Sistemi Kullanılarak Atık Gönderim – Taşıma – Kabul İşlemleri

Atık Üreticisi/Göndericisi tarafından Taşıma Talebi Oluşturma İşlemi

Atık Yükleme ve Taşıma İşlemi

Yükleme Anında Taşıma Firması Tarafından Şoföre TDN Bildirimi

Yoldaki Taşımalar – Düzeltme Talebi

Atık Teslim/Boşaltma İşlemi

Yük Teslim/Boşaltma Anında Atık İşleme Tesisi Tarafından Şoföre BON Bildirimi

Tesise Atık Kabul/Onay İşlemleri

Kabul Bekleyen Taşımalar – Düzeltme

Raporlar

Back To Top