skip to Main Content

Toprak Kirliliğinde INTERGEO

Organik – İnorganik maddelerle ile kirlenmiş ya da kontamine olmuş sahaların iyileştirilmesinde / arıtımında in-situ ya da ex-situ metotlar kullanarak sahaya özgü en etkili çözümü uygun maliyet ve proses ile sağlayarak temiz bir toprak ekosistemi sağlanmaktadır.

Bunu yaparken biyotik ve abiyotik yaşamın bilinci ile hareket edilmektedir. Sahada yapılan işlem sonrası saha gözetimi ve izlemesi periyodik olarak yapılarak, kirlenme ya da kontaminasyon risk teşkil etmeyecek şekilde giderilmektedir. Sahada oluşabilecek atıklar için yerinde çözümler getirerek sıfır atık prensibi sağlanmaktadır. Saha çalışması öncesinde, çalışma esnasında ve sonrasında SEÇ-G kuralları gözetilerek çalışma uygun bir şekilde tamamlanmaktadır.

Back To Top