skip to Main Content

Toprak Kirliliğinin Nedenleri

Canlıların yaşam kaynağı olan toprağa canlılar tarafından doğal olmayan maddeler pet şişe, petrol atıkları gibi… maddelerin toprağa karıştırılması toprağın kirlenmesini ve veriminin azalıp yok olmasına neden olmaktadır. Kirli toprakda bitkiler yetişemez ve toprakda yaşam süren solucan gibi canlılar yaşam süremez. Bu kirletici maddeler toprada yetişen bitkilerden insanlara kadar ulaşmaktadır.

Toprak kirliliğne neden olan başlıca nedenler

1) Ev, işyeri, hastane, ve sanayi atıkları

2) Radyoaktif atıklar

3) Hava kirliliği oluşan asit yağmurları

4) Gerksiz yere aşırı yapay gübre ve ilaçlama yapılması

5) Suların kirletilmesi ve bunun sonucunda su kirliliğini toprak kirliliğine neden olması ve özellikle toprak kirliliğnin yeraltı sularının kirlenmesine neden olmaktadır.

Toprak Kirliliğini Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler

1) Verimli topraklar izerinde sanayi ve yerleşim alanları kurulmamalı ve yeşil alanlar çoğaltılmalı

2) Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde depolanmalı ve toplanmalıdır.

3) Tarım ilaçlarının ve yapay gübre kullanımlarında yanlış uygulamalar önlenmeli

4) Nükleer enerji kullanılımı bilinçli şekilde ypılmalıdır.

Back To Top